Nisan, 2023

 • 12 Nisan

  İnSGe’nin Yaklaşım Tarzları

  Gelişim ve doğru süreç yönetimi için hayatın her alanında kuşatıcı bir anlayış ve yaklaşıma ihtiyaç duyulur. Yaklaşım tarzları, herhangi bir olay veya durum karşısında nasıl bir tutum ve davranış sergileyeceğimizle ilgili ön değerlendirme ve hazır bulunurlukla ilgilidir. Günlük meşguliyetler arasında başımıza gelen olaylar esnasında pek fark etmesek de profesyonellik; ön …

Mart, 2023

 • 14 Mart

  Durum Teorisi

  Temeli, kültürümüzde var olan muktezayı hâle dayanan durum teorisi; birçok duruma uyarlanabilecek bir zenginliğe sahip olup hayat felsefesiyle ilgilidir. Şimdi genel hatlarıyla bu yaklaşımı sizlerle paylaşmaya çalışalım. Her şeyi yerinde ve zamanında yapmak, durum teorisinin önemli prensiplerindendir. Kişi içinde bulunduğu ortam ve anı, ne kadar iyi anlamlandırabilirse, o kadar yerinde …

 • 13 Mart

  Vizyon Teorisi

  Vizyon, uzun bir gelecekte ulaşmak istediğimiz, kendiliğinden gerçekleşmeyecek ancak gerekli çabaları harcarsak ulaşabileceğimiz, başarabileceğimiz bir durumdur, idealdir. Görünüş, manasına gelen vizyon son günlerde anlam dünyası genişleyen kelimelerindendir. Vizyon; öngörü, kavram ya da fikrin, gelecekteki tasarlanmış bir resmi ve belirlenen hedef olarak kullanılmaktadır. Vizyon; “geleceği düşlemek ve tasarlamak” ve “düşlerle gerçekleri …

 • 13 Mart

  Etkili İletişim Sanatı

  İletişim mesajların sağlıklı alınıp verilmesi ile ilgili bir süreçtir. Günlük hayatta aslında birçok iletişim kurarız. İş yerinde, evde, telefonda, trafikte hatta asansörde. En sıkıcı olan da dar mekan iletişimleridir. Çünkü kişilik sahaları ihlal edilmiştir. Belki selamlaşmada ihmal edilmiştir. Saniyeler size saatler gibi gelir. İletişim ve etkileşim, insanın yaşamında önemli bir …

 • 13 Mart

  İhtiyaç Merkezli Yaklaşım

  İhtiyaç, insanın tutum ve davranışlarının merkezinde yer alan bir kavramdır. Sözgelimi; yeme, içme, barınma gibi temel ihtiyaçlar sonrası, takdir edilme ve beğenilme, insanın en önemli ihtiyaçlarındandır. Yakınımızdaki insanların bu ihtiyaçlarını giderebilmek için ne yapıyoruz? “Kişinin o anda ihtiyacı ne ise, en değerli şey odur.” Karnı aç olana; zamanında ikram edilen …

 • 13 Mart

  Prensip Merkezli Yaklaşım

  “Bilgi ve tecrübeyle doğruluğu onaylanmış şeyler, prensip olarak yaşanabilir.” “Fikri, zikri, sözü ve davranışları uyumsuz olan insandan hayır gelmez.” Prensip Merkezli Yaklaşım; doğruluğu  onaylanmış bazı prensipleri hayata taşımakla ilgilenir. İyilik ve güzellikleri yaygınlaştırmak, verimlilik için kaçınılmazdır. Tecrübe edilmiş, doğruluğu onaylanmış prensipleri yaygınlaştırma gayreti gösterilirse, bilinen şeyleri yeniden keşfetmek için tekrar …

 • 13 Mart

  Uyum Teorisi

  Uyum Teorisi, insanlar ve birimler arası eşgüdüm ve uyuma odaklıdır. Uyumlu olabilmek verimlilik gereğidir. Bu uyumun temel değerler çerçevesinde olması önemlidir. Uyumun aksine etki ve tepki şeklinde devam eden iletişimler çok defa verimsiz ve akim kalmaktadır. Beklentileri karşılayarak, problemleri uyum ile çözümleyebilmek gerekir. Bütün parça etkileşimini dikkate alarak, uyuma odaklı …

 • 13 Mart

  İnsan Merkezli Yaklaşım

  “İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır.” İnsan Merkezli Yaklaşım; insanı ve değerleri ön planda tutar. Herkesin özel ve güzel olduğu kabulünden hareket eder. İnsana saygı ve özveri ile yaklaşır. Zira her şey emrine sunulan insan, diğer varlıklardan cins olarak daha değerlidir. Zamanla fıtrattan kayma ve bozulmalar olsa da, biz insanların …

 • 7 Mart

  Duygu Kontrolü

  Duygular, insanın algı ve davranış sistemini harekete geçirir. İnsanın karmaşık dünyasının düzene girmesi duygu ve algı sisteminin bir hedefe yönelmesi ile mümkün olabilir. Çelişki, endişe ve olumsuz algı sistemleri, insanın enerjisini boşa çıkarır ve strese sebep olabilir. Kültürel kodlar, inanç ve değerler, insana rehberlik etmez ise hayatın zorluklarını aşmak kolay …

 • 7 Mart

  İnSGe’nin Beş’li Gelişim Sistematiği

  İnSGe’nin Beşli Gelişim Sistematiği; kültürel değerleri dikkate alan, kalp merkezli İnsanî Gelişim-İGe ile başlayıp, sosyal yapının çekirdeği Ailevî Gelişim-AGe, yapı ve süreçleri önemseyen Kurumsal Gelişim-KuGe, sosyal denge ve huzuru gözeten Toplumsal Gelişim-ToGe ve dünyanın nimetlerini doğru kullanmayı hedefleyen Küresel Gelişim-KüGe süreçlerini içerir.

 • 7 Mart

  ToGe – Toplumsal Gelişim

  Toplumsal Gelişim; toplumun katmanları arasındaki ilişkiler ağının sağlıklı işlemesi, ast üst ilişkileri, etnik yapı, işçi işveren, yöneten yönetilen iletişimlerinin hedefe yönelik dizayn edilmesi ve şehirleşme gibi konularla ilgilenir. Toplumların da kimlik ve kişiliği vardır. Fark edilmesi zaman alsa da sosyal dönüşüm hayatın bir gerçeğidir. Dönüşümü, gelişim ve kaliteden yana yaşayabilmek, …

 • 7 Mart

  Kamunun Gücü

  Kamu ve mevzuat gücünün doğru kullanılması, devlet millet kaynaşması için gereklidir. Birlik ve dirlik, kuvvetlerin aynı yöne ve hedefe doğru kullanılmasıyla şekillenir. Her kafadan bir ses çıktığı, sistematiği ve hedefi belli olmayan yapılar kaliteli iş üretemezler. Bilginin, kamunun, sivil inisiyatifin, iş dünyasının ve etkin yapıların gücünün aynı hedefe yönelik kullanılabilmesi …

Şubat, 2023

 • 21 Şubat

  Duygu Yoğunluğu

  #SeviYorum #DuygulAnıYorum #PeygamberSevgisi Medine – Kanal 7 TV Filmi https://youtu.be/pJHoYME2c-o @YouTube aracılığıyla

 • 16 Şubat

  DEPREM HALETİ RUHİYESİ

  Depremin Düşündürdükleri: 6 Şubat 2023, Türkiye ve Suriye’yi vuran deprem hepimizi derinden sarstı. Üçüncü Bin Yılın önemli hadiselerinden olan bu sarsıntı, kendimize gelebilmek ve bazı şeylerin muhasebesi için bir vesile olabilir. Ayağımızın altındaki yerin kırılması ve sarsılması, binaların yıkılması ve nice can kaybıyla sonuçlandı. Bundan daha büyük bir sarsıntı, duygu …

 • 9 Şubat

  DEPREM, HAYATIN FANİLİĞİ, TEFEKKÜR ve EBEDİ HAYAT

  Türkiye ve deprem tarihinde çok konuşulacak; 6 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan merkez üstlü depremler, 10 vilayetimizi çok şiddetli sarstı, ruhumuzu ve gönül coğrafyamızı derinden etkiledi. Depremin olduğu ilk andan itibaren; haberler, kurtarma çalışmaları, süreç yönetimleri, yardımlaşma, ümit, çaresizlik birbirine karıştı. Hayatın emanet; mal, makam ve mülkün faniliğini hep beraber …

Ocak, 2023

 • 12 Ocak

  VarLık Sebebiyle BuluşaBilmek

  Kâinatta lüzumsuz hiç bir şey yoktur. Her varlık; taş, toprak, ağaç, bitki, hayvan ve insanın cins ve fert olarak bir varlık sebebi vardır. Her şey kendi yerini iyi doldurur, varlık sebebiyle buluşup görevini yerine getirirse sistem sağlıklı işler. Varlık sebebimiz, ilahi rehberliğe uygun bir şekilde; insanımızın, ailelerin, kurumların, toplumun ve …

Aralık, 2022

 • 28 Aralık

  İnancın Gücü

  İnanç, insanın tutum ve davranışları belirleyen işletim sistemidir. Bilindiği üzere işletim sistemi, bilgisayarda donanım kaynaklarını yöneten ve çeşitli uygulamalar için yaygın servisleri sağlayan bir yazılımdır. İnsanın maddi ve manevi donanımlarını işleten sistem de inanç ve değerleridir. Kişinin, doğumundan itibaren; ailesi, yetişmesi, bilgi, eğitim ve tecrübeleri bu sistemi besleyen unsurlardır. Hepsinin …

 • 28 Aralık

  EtkilEşim Nazariyesi

  Etkileşim; iki ya da daha fazla şeyin birbirini olumlu ya da olumsuz etkilemesidir. Etkileşim için, her iki tarafta da belli başlı değişimlerin gözlemlenmesi gerekir. Sadece bir tarafın değiştiği durumlara etkileşim değil etkilenim denir. EtkilEşim; insanın davranış ve karar mekanizmalarında önemli bir yer tutar. Bazı kararlarımızda hiç farkında olmadığımız, ancak şuur …